Autor: Štefan Šlachta
Názov knihy: Návraty odídených
Kategória: biografia
Štát: Slovensko
Vydavateľ: Vydavateľstvo Spolku architektov Slovenska
Miesto: Bratislava
Rok vydania: 2005
Jazyk: slovenský
Počet strán: 180
ISBN: 80-88757-39-9

Vysokoškolský pedagóg a historik architektúry Štefan Šlachta sa už od 70. rokov minulého storočia intenzívne zaoberá dielami slovenských architektov, ktorí odišli do cudziny, alebo emigrovali ešte v 30. rokoch 20. storočia a usadili sa v rozličných štátoch na viacerých kontinentoch.

Zhromaždil základné biografické údaje o viac ako dvesto tvorcoch architektonických objektov či (spolu)vlastníkoch stavebných firiem alebo ateliérov. Osobitne sa venoval tvorbe Eugene Rosenberga, A. Wiesnera, Ladislava Rada, Š. Hornyánszkého, Petra Lizoňa, neskôr Ladislava Hudeca, Stanislava Jančárika a ďalších. „Tieto osobnosti,“ napísal na margo knihy Návraty odídených L. Volko, „sú súčasťou väčšieho celku – dejín slovenskej emigrácie. Nestratili sa vo svete, naopak, dosiahli pozoruhodné výsledky a stali sa spojivom s našou vlasťou a kultúrou.“

Publikácia na dvojstranách predstavuje takmer stovku architektov stručnou biografiou, vymenúva ich štúdiá, odbornú prax doma a v zahraničí, uvádza výber zo stavebných diel a najvýznamnejšie ilustruje fotografiami alebo resp. reprodukciami architektonických návrhov.