V rámci projektu Folklorního souboru Šarvanci z Prahy s názvom „Slovenské folklórne večery, tanečné školy pre verejnosť, vystúpenia a festivaly“ podporeného z dotácií ÚSŽZ sa 25.6.2023 konala tanečná školička pre deti.

Prebehla v Slovenskom dome v Prahe, trvala cca 2 hodiny a zúčastnilo sa jej asi 12 detičiek vo veku od 3 do 10 rokov. Školičku viedla Dana Rokytová v spolupráci s Lenkou Gibasovou a Sárou Daniel, spoločne pre deti pripravili tanečné hry, jednoduché detské tančeky, folklórne tvorivé činnosti.

O slovenskom Folklórnom súbore Šarvanci z Prahy sa viac dozviete na ich webe:
http://www.fssarvanci.cz/