Autor: Ivan Jančár (kurátor)
Názov knihy: Endre Nemes – Po 35 rokoch opäť na Slovensku
Kategória: monografia
Štát: Švédsko
Vydavateľ: Galéria mesta Bratislavy
Miesto: Bratislava
Rok vydania: 2007
Jazyk: slovenský a anglický
Počet strán: 111
ISBN: 978-88762-96-6

Publikácia monografického charakteru vydaná k výstave v Galérii mesta Bratislavy v rámci projektu Henkel Slovensko Slovensku, ktorý od roku 1999 každoročne predstavuje známe osobnosti sveta kultúry, ktoré sa preslávili v zahraničí a ich rodné korene siahajú na Slovensko.

Kniha charakterizuje maliarsku tvorbu, uvádza životopis dokladaný fotografiami a reprodukuje desiatky výtvarných diel Endreho Nemesa, ktorý sa narodil 10. novembra 1909 v Pécvárade v južnom Maďarsku (jeho pôvodné meno bolo Nágel). Jeho rodina sa roku 1911 presťahovala do Levoče, odtiaľ do Spišskej Novej Vsi. Na jeseň 1938 emigroval do Fínska, roku 1940 ho zo štátu vypovedali, získal povolenie na prechodný pobyt vo Švédsku a v Nórsku mu udelili právo na azyl. Roku 1948 získal švédske štátne občianstvo a stal sa uznávaným maliarom tohto štátu. Zomrel v Štokholme 22. septembra 1985.

Ivan Jančár v úvodnej stati napísal: „Dielo Endre Nemesa malo svojím charakterom, povahou a kvalitou nadnárodný charakter. Bolo podstatným prínosom tak pre maďarské, slovenské, české, ako aj pre celé európske moderné výtvarné umenie 20. storočia. Hoci sa venoval viacerým oblastiam výtvarného umenia, bol bytostným maliarom. Už krátko po druhej svetovej vojne sa začal vracať do Čiech i na Slovensko. Napriek emigrácii, zložitému životnému údelu a dlhému obdobiu nepriaznivej situácie u nás dielo Endre Nemesa ostáva natrvalo a významne spojené s vývojom moderného slovenského výtvarného umenia a zaraďuje sa medzi jeho vrcholné hodnoty.“

Čítajte viac:

http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/endre-nemes-po-35-rokoch-opat-na-slovensku-v-spolupraci-s-henkel-slovensko

http://www.gmb.sk/en/exhibition/detail/endre-nemes-back-to-slovakia-after-35-yearswith-cooperatin-with-henkle-slovakia