Autor: Jozef Cincík
Názov knihy: Hľadanie rodného štýlu
Kategória: monografia
Štát: Slovensko
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto: Martin
Rok vydania: 2009
Jazyk: slovenský
Počet strán: 340
ISBN: 978-80-70-90-909-6

Štefan Baranovič pripravil výber z vedeckého a publicistického diela historika umenia, maliara, činorodého matičného aktivistu, exulanta v USA Jozefa G. Cincíka (1909 – 1992), doplnený kalendáriom jeho života a diela a výberovou bibliografiou. Štúdiu o Cincíkovom pôsobení v Matici slovenskej v rokoch 1933 – 1945 napísal Tomáš Winkler.

Prvá časť výberu je venovaná odborným príspevkom Cincíka siahajúcim k počiatkom dejín umenia na Slovensku, všíma si maľby v Bazilike sv. Klementa v Ríme, barokové fresky J. J. Chamanta a A. Maultberscha u nás. V stati Slovenské grafické umenie sa vyjadruje k odkazom knižnej kultúry, od ktorej prechádza ku grafickej tvorbe jeho súčasníkov, zakladateľov slovenskej moderny. Pozornosť venuje i sochárskemu umeniu na Slovensku a aktuálnym dodnes ostáva analytické porovnávanie pomníkov dvoch letcov od dvoch autorov: M. R. Štefánika od českého sochára B. Kafku a F. Baraccu od Taliana D. Rambelliho. Monografické práce venoval maliarom J. Bogdanovi, M. Benkovi, Ľ. Fullovi či K. Sokolovi.

Kniha vyšla v matičnej edícii Slovenský svet, v ktorej bolo publikované i dielo Jána Okáľa Jozef Cincík – pútnik dvoch svetov, po prvýkrát vydané roku 1980 v Kanade.