Autor: Konštantín Čulen
Názov knihy: Dejiny Slovákov v Amerike I., II.
Kategória: monografia
Štát: USA
Vydavateľ: Nakladateľstvo Slovenskej ligy, spol. s r. o.
Miesto: Bratislava
Rok vydania: 1942
Jazyk: slovenský
Počet strán: 278
ISBN:

 

„Toto je prvý domáci pokus súborne zachytiť život Slovákov v Amerike. Dovtedy nebola zachytená bohatosť slovenského života z tamtej strany oceána. I v časopisoch viac menej len pri slávnostných príležitostiach sa spomínalo na amerických Slovákov, hoci tvorili organizovanejšiu a národne uvedomelejšiu tretinu slovenského národa. Celý ten bohatý a rušný život unikal nám do neznáma.“

Autor sa zameral na príčiny slovenského vysťahovalectva, jednu kapitolu venoval štatistickým údajom o slovenskom vysťahovalectve, čo vedeli prví slovenskí vysťahovalci v Amerike, ako si budovali osady, ako sa začali združovať a organizovať. Poukázal na dejiny sociálnych zápasov. Osobitnú časť venoval začiatkom slovenských novín v Amerike, podrobnejšie píše o novinách Slovák v Amerike. Dozvieme sa o Matici slovenskej v Amerike, ako sa pestoval kult slovenskej zástavy v Amerike, o Slovenskej lige v Amerike, ale aj o boji o nezávislé Slovensko.

„Slovenská liga poverila skupinu ľudí, aby pozbierali materiál. Mnohí darovali, čo mali, materiál však nikdy nebol preštudovaný, je otázka, či sa z neho ešte niečo zachovalo. Horšie je, že ani americko-slovenské časopisy sa nezachovali v kompletných ucelených ročníkoch ako naše časopisy domáce.“

Úlohou tejto práce je upozorniť, že i tam ďaleko žije na statisíce Slovákov, že vytvorili so stránky sociálnej, politickej a národnej obdivuhodné dielo. Autor neváhal otvorene poukázať i na zlé stránky slovenského života, hašterivosť, nedostatočný cit solidarity v časoch dobrých, roztrieštenosť i ľahkomyselnú dôverčivosť najmä voči cudzím.