Autor: Pavol Hrtus Jurina
Názov knihy: Daň z krvi
Kategória: literatúra
Štát: Austrália
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto: Martin
Rok vydania: 2006
Jazyk: slovenský
Počet strán: 160
ISBN: 978-80-7090-812-9

Kniha Daň z krvi je výberom z prozaickej tvorby výrazného spisovateľa slovenského exilu, zostavená z jeho pôvodne dvoch zbierok krátkych próz publikovaných v zahraničí.

Kysucký rodák emigroval roku 1948 do Austrálie, pracoval na železnici, potom v úrade strojárskych firiem. Na literárnu tvorbu zo Slovenska nadviazal až roku 1964 knihou o prvých Slovákoch v Austrálii Z reči do reči. Knihu meditatívnych próz Daň z krvi publikoval prvýkrát roku 1972 v edícii kanadských jezuitov Dobrá kniha v Galte v Kanade. Vychádzal v nej z kysuckého prostredia, potvrdil svoj lyrický talent a pozorovací intelekt. Do poviedok „vtelil svoj labyrint duše, sarkazmy, reflexie, nezodpovedané otázky. V pestrosti námetov badať citlivého pozorovateľa a vnímavého ducha“. Druhú časť knižného výberu tvorí desať krátkych próz, ktoré vydal roku 1979 v austrálskom Melbourne pod názvom Jazva. Tematicky sú prózy spojené postavou Chorvátky Danice Dubič, ktorú Nemci odvliekli zo Subotice do Nemecka a jej príbeh v úvodnej poviedke Defilé zrúcanín sa začína na dlažbe povojnového Hamburgu. Cez postavu Poliaka Jureka, ktorý sa neskôr stane jej mužom, sa prenesie do prostredia emigrantov v Austrálii.

Kniha vyšla v edícii exilovej literatúry Slovenský svet.