Autor: Andrea Jančárová (zostavovateľka)
Názov knihy: Slováci v Chorvátsku – minulosť a prítomnosť – Zborník materiálov z odborného seminára konaného v Bratislave 3. decembra 1999
Kategória: zborník
Štát: Chorvátsko
Vydavateľ: Dom zahraničných Slovákov
Miesto: Bratislava
Rok vydania: 2000
Jazyk: slovenský
Počet strán: 112
ISBN: 80-88841-12-7

Zborník predstavuje príspevok pre budúcu syntézu ústnej i písanej pamäti generácií Slovákov žijúcich na území Chorvátskej republiky, ktorú vypracovali na základe svojich bádaní odborníci zo Slovenska i z Chorvátska, ako aj predstavitelia spolkového života chorvátskych Slovákov.

Príspevky odzneli ako referáty na odbornom seminári Slováci v Chorvátsku – minulosť a prítomnosť 3. decembra 1999 v Dome zahraničných Slovákov. Seminár sa konal pri príležitosti vernisáže výstavy Slováci v Chorvátsku (2. decembra 1999 v priestoroch DZS). Autorkami scenára výstavy boli Ľubica Bartalská a Andrea Jančárová, na príprave odborne spolupracovala Doc. Kvetoslava Kučerová. Na výstave bola po prvýkrát predstavená sprievodným slovom, písomnými dokumentmi, fotografiami a ukážkami duchovnej i hmotnej kultúry táto slovenská komunita s pútavou históriou, zachovávajúca si primárne prvky svojej identity – jazyk a kultúrne hodnoty – aj v nových hospodársko-spoločenských podmienkach.