Autor: Claude Baláž, Ľubica Bartalská (zostavovatelia)
Názov knihy: Roztratení, ale nestratení – Pamätnica
Kategória: pamätnica
Štát: Slovensko
Vydavateľ: Úrad vlády SR
Miesto: Bratislava
Rok vydania: 2004
Jazyk: slovenský a anglický
Počet strán: 158
ISBN: 80-969286-9-4

Pamätnica venovaná Krajanskej nedeli v Detve (1974 – 2004) a Dňom zahraničných Slovákov v Slovenskej republike (1993 – 2004). Publikácia slovom a bohatým obrazovým materiálom predstavuje Krajanskú nedeľu s vystúpeniami krajanských folklórnych súborov zo sveta v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve od jej prvých začiatkov v roku 1974 až po rok 2004 a Dni zahraničných Slovákov v Slovenskej republike, ktoré sa začali v roku 1993 a otvorili novú etapu prezentácie krajanskej kultúry a umeleckej tvorivosti na Slovensku. Zhromažďuje mnohé dostupné dokumentačné materiály a archívne pramene ilustrujúce dve významné podujatia Slovákov žijúcich v zahraničí. Podklady a dôležité informácie zo zahraničia na zostavenie pamätnice poskytli mnohé krajanské spolky, súbory a jednotlivci. Publikácia zverejňuje slávnostné príhovory a pozdravy najvyšších štátnych a cirkevných predstaviteľov Slovenskej republiky a krajanského sveta. Úvodné state vtedajšieho splnomocnenca vlády SR pre zahraničných Slovákov Clauda Baláža i programy jednotlivých ročníkov oboch podujatí presahujú základný informačný rámec a dávajú zároveň obraz o koncipovaní trvalejších slovensko-slovenských vzťahov.