Autor: Ján Vrtielka
Názov knihy: Slováci v Nemecku
Kategória: monografia
Štát:
Vydavateľ:
Miesto:
Rok vydania: 1999
Jazyk: slovenský
Počet strán: 92
ISBN: 80-88841-17-8

Ján Vrtielka v sérii stručných monografií o Slovákoch vo svete (viaceré vychádzali v rámci edície ZMS v Austrálii) predstavuje slovenskú komunitu v Nemecku.

Vychádzal v nej zo svojho výskumu krajanskej tlače vychádzajúcej v Nemecku (Slobodné Slovensko, Slovenské správy, Horizont, Krajanský pozdrav, Mladý Slovák) i zo slovenských periodík vychádzajúcich v iných štátoch, kde aktívne pôsobili Slováci. Po stručnom historickom úvode konštatuje, že na začiatku 20. storočia do roku 1914 sa v Nemecku usadilo asi 3 600 Slovákov, v medzivojnovom období, t. j. období od polovice 20. rokov do roku 1937 sa ich tam vysťahovalo 2 500, cez druhú svetovú vojnu pracovalo krátkodobo v Nemeckej ríši až 120-tisíc robotníkov. Organizovať sa začali však až po príchode politického exilu zo Slovenskej republiky koncom druhej svetovej vojny a v roku 1948. Niektorí žili v Nemecku krátkodobo, iní sa usadili natrvalo. Vrtielka uvádza vtedajší 5-tisícový počet Slovákov, no v roku 1962 už iba tisícku. Po auguste 1968 sa ich v Nemecku usadilo asi 3 000. Po otvorení hraníc v roku 1989 sa prisťahovali ďalšie stovky.