Autor: Jozef Paučo
Názov knihy: 75 rokov prvej katolíckej slovenskej jednoty (1890 – 1965)
Kategória: monografia
Štát: USA
Vydavateľ: Prvá katolícka slovenská jednota
Miesto: Cleveland
Rok vydania: 1965
Jazyk: slovenský a anglický
Počet strán: 560
ISBN:

Rozsiahla monografia, svojím významom podobná takým dielam, ako sú dvojzväzkové Dejiny Slovákov v Amerike od Konštantína Čulena alebo Dejiny slovenských reholí v Amerike od Františka Hrušovského.

Jozef Paučo cez aktivity významnej krajanskej organizácie popisuje širšie náboženské, kultúrne či sociálne aspekty života Slovákov v USA od roku 1890 až do polovice 60. rokov 20. storočia. V 16 kapitolách zaznamenáva aj vznik, existenciu a činnosť americkej Matice slovenskej, Slovenskej ligy v Amerike, Združenia slovenských katolíkov a ďalších organizácií a spolkov. Život a aktivity v USA popisuje a vníma ako rovnocennú súčasť dejín na Slovensku, sprítomňuje ich cez aktivity významných osôb, ktorými prispeli do celkových dejín Ameriky neraz významnejšou mierou ako komunity podstatne početnejších národov.
Potvrdzujú to napríklad zoznam mien uvádzaných v diele, portrétne a dokumentačné fotografie, významné vyhlásenia, prejavy, faktografické doklady.