Autor: Ľudovít Pavlo
Názov knihy: Osudy umeleckých diel a ich tvorcov – Slováci a slovenské reálie v dotykoch s európskym maliarstvom, svetoznámymi múzeami a galériami
Kategória:
Štát:
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto: Martin
Rok vydania: 2011
Jazyk: slovenský
Počet strán: 332
ISBN: 978-80-8128-018-4

Autor publikácie Putovanie za krajanmi, v ktorej si všíma najmä Slovákov usadených na severoamerickom kontinente, sa intenzívne venuje výtvarnému kultúrnemu dedičstvu Slovenska.

Po dvoch zväzkoch Stratených slovenských pokladov (prvý s podtitulom Osudy umeleckých pamiatok šľachty a panovníkov, 1996, druhý s podtitulom Osudy našich umeleckých diel a pamiatok (najmä v maďarských múzeách a galériách, 1997), vydal publikáciu Osudy umeleckých diel a ich tvorcov. Má podtitul Slováci a slovenské reálie v dotykoch s európskym maliarstvom, svetoznámymi múzeami a galériami.

Milan Vároš sa v nej sústreďuje i na motív súvisiaci s pôsobením maliarov, grafikov a sochárov zo Slovenska v zahraničí v období od 17. do 20. storočia. Všíma si ich najmä v kapitole Boli talentovaní a úspešní, no ostali neznámi, aj celkom zabudnutí. Sú medzi nimi prievidzský rodák Johannes Priwizer – Ján Janota, ktorého diela sú v Lichtenštajnsku, Alojz Viliam Fábry, ktorý od začiatku 20. storočia ilustroval viaceré slovenské noviny a časopisy v New Yorku, maliar Cyril Kutlík, ktorý založil v Belehrade Srbskú kresliarsku a maliarsku školu, Jakub Bauernfreund, rodák zo Zborova, ktorý ušiel pred fašistickou hrozbou do Veľkej Británie, jeho generačný druh Andrej Nemes sa usadil vo Švédsku, rodák z Lehníc František Reichentál zomrel v USA. Tam skončili svoju životnú púť viacerí: Jozef Murgaš či Koloman Sokol, Štefan Nemčok žil desaťročia v argentínskom Buenos Aires, krátko pred svojou smrťou sa presťahoval do rodnej Banskej Štiavnice.

Odkazy: www.vydavatel.sk