Autor: Milan Vároš
Názov knihy: Putovanie za krajanmi
Kategória: biografia
Štát: Slovensko
Vydavateľ: Euroskop
Miesto: Bratislava
Rok vydania: 1997
Jazyk: slovenský
Počet strán: 355
ISBN: 80-85258-12-9

Druhé, rozšírené vydanie úspešnej publikácie, ktorej predchádzali reportáže a črty autora publikované v časopise Život. Skúsený novinár, publicista, autor kníh literatúry faktu v 53 kapitolách opisuje životné osudy Slovákov a Sloveniek usadených v mnohých častiach sveta. Ich osobné, rodinné, krajanské príbehy zasadzuje do konkrétneho prostredia a ilustruje ich stovkami fotografií. Každá osobnosť zanechala nezmazateľnú stopu v konkrétnom štáte či svetadiele, mnohí odchádzali zo Slovenska ako chudobní, neraz sa cítili ako vyhnanci, ale v silnej konkurencii cudzieho sveta sa vypracovali na známe a uznávané osobnosti. Vo Várošovom knižnom albume sú umelci, spisovatelia, novinári, diplomati, duchovní, podnikatelia, vojaci, ktorí zostávajú v dejinách Slovenska zapísaní ako jeho vážení vyslanci.

Odkazy:
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59327