Andrea Jančárová: Slováci v Chorvátsku – minulosť a prítomnosť

Autor: Andrea Jančárová (zostavovateľka) Názov knihy: Slováci v Chorvátsku – minulosť a prítomnosť – Zborník materiálov z odborného seminára konaného v Bratislave 3. decembra 1999 Kategória: zborník Štát: Chorvátsko Vydavateľ: Dom zahraničných Slovákov Miesto: Bratislava Rok vydania: 2000 Jazyk: slovenský Počet strán: 112 ISBN: 80-88841-12-7 Zborník predstavuje príspevok

Od |2021-10-12T14:25:05+00:0015. septembra 2021|Kategórie: Knižnica|

Kvetoslava Kučerová: Slováci v Chorvátsku – Od začiatkov osídľovania

Autor: Kvetoslava Kučerová Názov knihy: Slováci v Chorvátsku – Od začiatkov osídľovania Kategória: monografia Štát: Chorvátsko Vydavateľ: Matica slovenská Miesto: Martin Rok vydania: 2006 Jazyk: slovenský Počet strán: 254 ISBN: 80-7090-794-0 Historička a vysokoškolská pedagogička spracovala doteraz najucelenejšiu históriu Slovákov v Chorvátsku. Ak predchádzajúce skúmania sa opierali zväčša

Od |2021-10-12T14:20:15+00:0015. septembra 2021|Kategórie: Knižnica|

Vít Ušák: Slováci v Chorvátsku – Historický náčrt

Autor: Vít Ušák Názov knihy: Slováci v Chorvátsku – Historický náčrt Kategória: monografia Štát: Chorvátsko Vydavateľ: Slovenský ústav Miesto: Cleveland – Rím Rok vydania: 1978 Jazyk: slovenský a chorvátsky Počet strán: 230 ISBN: Autor publikácie je rehoľník, salezián, rímskokatolícky kňaz, básnik, historik, prekladateľ. Podklady k nej si zbieral

Od |2021-10-12T14:03:38+00:0015. septembra 2021|Kategórie: Knižnica|

Marta Kernátsová: Slováci v Českej republike

Autor: Marta Kernátsová (zostavovateľka) Názov knihy: Slováci v Českej republike Kategória: zborník Štát: Česká republika Vydavateľ: Dom zahraničných Slovákov Miesto: Bratislava Rok vydania: 1999 Jazyk: slovenský Počet strán: 156 ISBN: 80-88841-11-9 Prítomnosť Slovákov v českých krajinách je známa už oddávna a siaha hlboko do stredoveku. Aj keď sa

Od |2021-10-12T13:57:28+00:0015. septembra 2021|Kategórie: Knižnica|

Ladislav Čáni: Slováci na Zakarpatskej Ukrajine

Autor: Ladislav Čáni (zostavovateľ) Názov knihy: Slováci na Zakarpatskej Ukrajine – Zborník materiálov z odborného seminára konaného v Bratislave 19. 12. 1997 Kategória: zborník Štát: Ukrajina Vydavateľ: Dom zahraničných Slovákov Miesto: Bratislava Rok vydania: 1998 Jazyk: slovenský Počet strán: 138 ISBN: 80-88841-09-7 Dom zahraničných Slovákov usporiadal dňa 19.

Od |2021-10-12T13:48:42+00:0015. septembra 2021|Kategórie: Knižnica|

Claude Baláž, Ľubica Bartalská: Roztratení, ale nestratení

Autor: Claude Baláž, Ľubica Bartalská (zostavovatelia) Názov knihy: Roztratení, ale nestratení – Pamätnica Kategória: pamätnica Štát: Slovensko Vydavateľ: Úrad vlády SR Miesto: Bratislava Rok vydania: 2004 Jazyk: slovenský a anglický Počet strán: 158 ISBN: 80-969286-9-4 Pamätnica venovaná Krajanskej nedeli v Detve (1974 – 2004) a Dňom zahraničných Slovákov

Od |2021-10-12T13:33:11+00:0015. septembra 2021|Kategórie: Knižnica|

Milan Vároš: Putovanie za krajanmi

Autor: Milan Vároš Názov knihy: Putovanie za krajanmi Kategória: biografia Štát: Slovensko Vydavateľ: Euroskop Miesto: Bratislava Rok vydania: 1997 Jazyk: slovenský Počet strán: 355 ISBN: 80-85258-12-9 Druhé, rozšírené vydanie úspešnej publikácie, ktorej predchádzali reportáže a črty autora publikované v časopise Život. Skúsený novinár, publicista, autor kníh literatúry faktu

Od |2021-10-12T13:26:38+00:0015. septembra 2021|Kategórie: Knižnica|

Jozef Paučo: 75 rokov prvej katolíckej slovenskej jednoty (1890 – 1965)

Autor: Jozef Paučo Názov knihy: 75 rokov prvej katolíckej slovenskej jednoty (1890 – 1965) Kategória: monografia Štát: USA Vydavateľ: Prvá katolícka slovenská jednota Miesto: Cleveland Rok vydania: 1965 Jazyk: slovenský a anglický Počet strán: 560 ISBN: Rozsiahla monografia, svojím významom podobná takým dielam, ako sú dvojzväzkové Dejiny Slovákov

Od |2021-10-12T13:10:33+00:0015. septembra 2021|Kategórie: Knižnica|

Štefan Kucík: Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918 – 1938)

Autor: Štefan Kucík Názov knihy: Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918 – 1938) Kategória: monografia Štát: Slovensko Vydavateľ: Matica slovenská Miesto: Martin Rok vydania: 2011 Jazyk: slovenský Počet strán: 150 ISBN: 978-80-8128-015-3 Mladý historik sa v monografii venuje spoluúčasti amerických a kanadských Slovákov na prvých

Od |2021-10-12T12:56:26+00:0015. septembra 2021|Kategórie: Knižnica|

Thomas Klimek Ward: People of the Word – A Synopsis of Slovak History

Autor: Thomas Klimek Ward Názov knihy: People of the Word – A Synopsis of Slovak History Kategória: monografia Štát: USA Vydavateľ: Matica slovenská Miesto: Rok vydania: 2000 Jazyk: anglický Počet strán: 125 ISBN: 80-7090-602-2 Autorovým prvotným cieľom pri písaní textov bolo oboznámiť s náčrtom histórie Slovenska čitateľov hovoriacich

Od |2021-10-12T12:21:08+00:0015. septembra 2021|Kategórie: Knižnica|
Go to Top